Förbundsnytt | 14 April 2013

Fotografera barn- vad gäller?

Många fotografer tror inte att de får ta bilder på barn. Men barn på offentlig plats får man fotografera precis på samma sätt som man får fotografera vuxna. Det gäller att skilja på själva fotograferingsögonblicket och hur bilden sedan ska användas.

1. Fotograferingsögonblicket
Ett barn i parken= OK att ta bild.
Ett barn på gatan= OK att ta bild. 
Ett barn hemma på sin tomt= OK om du står ute på gatan.
Ett barn i skolan= Oftast inte OK- man måste kräva tillstånd från rektor.

2. Hur ska bilden användas?
Bild som kopieras och visas på en utställning=OK.  
Bild som läggs på en privat facebooksida= OK (Om inte barnets integritet kränks, se PUL, eller barnets skyddade identitet röjs)  
Bild som visas i redaktionellt sammanhang i tryck och på nätet=OK.  (Men observera att den ansvariga utgivaren ändå kan kräva samtycke eftersom de inte vill ha problem med arga föräldrar/ eller råka röja identiteten på ett barn som kanske lever skyddat.)
Bild som används som reklam för något= INTE OK om du inte har modellrelease.(När man tecknar modellrelease med minderårig bör man hämta samtycke från båda föräldrarna.) 

Tillfällen du ska se upp:
1. Om du fotograferar bilder till kommersiell reklam.
2. Om du riskerar att kränka barnets integritet enligt personuppgiftslagen- detta gäller om du publicerar bilder på nätet. Läs mer nedan.
3. Om barnet lever under skyddad identitet.
4. Om en familj är kund och har beställt en porträttbild på sitt barn.

Och självfallet: Bilder med barnpornografiskt innehåll är totalförbjudet. 

Här kan du läsa mer om PUL, personuppgiftslagen.  
Här hittar du SFF:s modellrelease 

Texten är faktakollad med SFF:s jurister, för mer frågor kontakta jurist@sfoto.se