Förbundsnytt | 2 April 2020 | SFF

Korttidsarbete- vad gäller?

SFFs förbundsjurister Thomas Riesler och Malin Edin finns här om du behöver hjälp i processen kring korttidsarbete.

Korttidsarbete- vad gäller? Foto: Jenny Gustafsson

SFFs förbundsjurister Thomas Riesler och Malin Edin. Foto: Jenny Gustafsson

Korttidsarbete (tidigare kallat “korttidspermittering”) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Stödet kommer att gälla under 2020. Det går inte att ansöka om stöd före 7 april. Du har inte rätt till stöd om du är ensamföretagare med enskild firma. Du kan dock, om alla andra förutsättningar är uppfyllda, få stöd om du är ägare och enda anställd i någon annan företagsform. Läs mer här

Tillväxtverket har nu gått ut med tips på hur man kan förbereda sig. Vi har nedan sammanfattat dem kort:
1. Tillväxtverket har tagit fram ett webbtest (med några få ja och nej-frågor) där man kan testa sitt företag för att få en indikation på om man har rätt till stöd för korttidsarbete. Testet finns här.
2. Tillväxtverket har även tagit fram en Excelsnurra som man kan använda för att räkna ut hur mycket man skulle kunna få betalt efter en beviljad ansökan. Denna är obligatorisk att bifoga till sin ansökan om man har färre än 50 anställda. Hittas här.
3. Ordna avtal (enligt tidigare instruktioner) med anställda.
4. Se till att en behörig firmatecknare kan signera ansökan med BankID (dvs. någon som har rätt att representera företaget).
 
Till ansökan kommer man utöver Excel-snurran behöva bifoga organisationsnummer, SNI-kod (branschkod), bankuppgifter och kontaktuppgifter.