Förbundsnytt | 24 Aug 2020

Ny arvodesrådgivning

Vi är mycket glada att kunna meddela att Lisa Engström från och med den 1 september kommer hålla i Svenska Fotografers Förbunds och Svenska Tecknares gemensamma arvodesrådgivning. Lisa har grundat agenturen Form Nation och representerat fotografer och illustratörer sedan 2008. Vi har ställt några frågor till Lisa om henne själv och branschen.

Ny arvodesrådgivning Lisa Engström. Foto: Ulrika Hellberg

Lisa Engström. Foto: Ulrika Hellberg

Hej Lisa, du kommer hålla i Svenska Fotografers Förbunds (SFF) och Svenska Tecknares (ST) rådgivning framöver. Kan du kort beskriva din bakgrund?
Hej SFF och ST! Som barn var mina stora intressen allt inom färg och form samt att spela fotoboll och dansa. Mitt intresse för visuell kommunikation ökade och som tonåring valde jag att söka mediagymnasium. Där utvecklades mitt intresse för bl.a fotografi. Efter studenten knegade jag ett tag som fotoassistent och senare tog jag jobb på ett fotolabb. På Konstfack vidareutbildade jag mig till bildpedagog med inrikting Media & Konst som det hette då. Att vara lärare och pedagog i skolsammanhang har det blivit mindre av och istället har jag i över tio år framförallt haft rollen som agent, både för fotografer och illustratörer.

Vad ser du mest fram emot med rådgivaruppdraget för dessa två bildorganisationer?
Jag ser fram emot att få vara ett bollplank åt bildskapare oavsett medium, att vara en medspelare så att kreatören inte känner sig ensam gentemot uppdragsgivaren, att i prisdiskussionen finnas som stöd och därigenom vara med och påverka bildens värde.

Kan du från din erfarenhet av att driva agentur se skillnader i prissättning mellan fotobranschen och illustratörs- och grafiskform-branschen?
Det jag främst sett skillnad på är ersättningen för s.k. användning. Hur publiceringen kan spela en viktig roll för prissättningen för vissa bildskapare och för andra inte. Annat som kan skilja är hur mycket av prissättningen som går att basera på arvode per timme.

Finns det någon generell trend i hur priser sätts nu och har det förändrats över tid?
Jag anser att det gått i samma riktning länge. Kunden vill ha rätten till mer utan att ersätta ordentligt. Även rätt till att gå in att mixtra eller förändra innehållet utan att kolla med upphovsmakaren. Jag tror det beror på att vi har fler publiceringsytor och kanaler där innehållet har en kortare livslängd. Snabbare omställningar och ängsligare gällande teknikutveckling. Men även kapade bildbudgetar kan ligga bakom ett sådan utveckling.

Vilken är enligt din erfarenhet den vanligaste fallgropen när man som enskild utövare ska förhandla pris med en uppdragsgivare och vad är viktigast att komma ihåg?
Jag blir fortfarande förvånad när jag hör om vissa som ”förhandlat” över telefon. Det är jätteviktigt att det som är överenskommet finns nedskrivet i en offert eller ett tydligt mail som båda parter bekräftat. Blir man osäker på formuleringar och ersättningar så kan bildskaparen ta hjälp av organisationen och prisrådgivningen innan hen ger kunden ett svar. Det låter kanske självklart men det ska finnas en överenskommelse innan för mycket tid läggs på uppdraget. Även när det gäller s.k. skissuppdrag/pitcher.
En annan fälla kan vara att inte begränsa eller göra upp om hur mycket som ska läggas på korrigeringar/ändringar/retusch.

 

Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare har från 1 september en gemensam arvodesrådgivare, Lisa Engström. Lisa kommer att svara på pris- och marknadsfrågor på mail och telefon tisdag, onsdag och torsdag 09.00-12.00:
08-702 03 45, knappval 2
radgivning@sfoto.se