Fotobokspriset | 7 Febr 2024 | SFF

MC Coble och Louise Wolthers nominerade till Svenska Fotobokspriset 2024

MC Coble och Louise Wolthers bok Things Change Anyway är en av fem nominerade till Svenska Fotobokspriset 2024.  

En film av Lars Dareberg. Översättning och textning Emily Berry Mennerdahl och Timo Menke.

MC Coble och Louise Wolthers – Things Change Anyway
Förlag: Bredfield Press / forlaget *[asterisk]
Formgivare: MC Coble och Louise Wolthers
Essäer: Louise Wolthers
Teckningar: MC Coble

Juryns motiveringVerket manifesterar bejakandet av ett tillstånd i ständig förändring, i en symbiotisk process som vänder och vrider på det queera. Det politiska möter det personliga, vilket också avspeglas i bokens form. Läsningen blir ett intimt möte som visar hur vi kan bli modigare tillsammans.

Konstnären MC Coble (hen, 1978) är en icke-binär, trans*konstnär med fotografi, teckning och performance som sina främsta uttrycksformer. Hen har en Master of Fine Arts från The George Washington University och har bland annat arbetat som senior lektor vid HDK Valand, Högskolan för konst och design, och som professor vid Det Fynske Kunstakademi. I hens konstnärliga praktik är inriktningen ofta trans/queeraktivistisk. Konst- och fotohistorikern Louise Wolthers (hon, 1974) är fil.dr. i konsthistoria och forskningsledare och kurator vid Hasselbladstiftelsen. Hon forskar om fotografiets teori, historia och samtida praktiker med övervakning, dekolonisering och queerness som huvudintressen. Paret är bosatt i Göteborg och är nu aktuella med sin gemensamma fotobok Things Change Anyway som är nominerad till Svenska Fotobokspriset 2024.

Foto: Per Englund

Things Change Anyway är ett dynamiskt montage över tid och rum som speglar hur förändring, queert släktskap och icke-mänsklig anknytning kan se ut. Allt presenterat i en konstellation av ögonblick i livet som pågår här och nu. En radikalt icke-linjär dagbok utan kronologi eller kapitelindelning och utan någon hierarki. Ämnena kretsar kring den egna relationen, familjen, vänner och naturen. Om förändring, könsaffirmerande transition och om utmaningar med klimakteriet. Det handlar om en nyfikenhet att försöka förstå oss själva, om att synas på egna villkor, men också om författarnas relation till fotografi.

– Louise och jag gick igenom olika kroppsliga förändringar samtidigt som relationen, arbetet och livet pågick. Men det fanns inget tydligt före och efter i processen, något vi tagit med oss in i boken genom att undvika ett tydligt narrativ. För att kunna ta till sig den från alla synvinklar behöver den vändas och vridas och upplevas från olika håll, säger MC Coble.

I Things Change Anyway har MC Coble och Louise Wolthers använt sig av foto, teckningar och essäer. Parets gemensamma bilder, tagna under ett decennium av ständigt fotograferande, blandas upp med MC Cobles intensiva teckningar och fem essäer av Louise Wolthers. Blandningen är en demonstration i queer tid, där förändring och utveckling inte alltid är progressiv i termer från A-Ö eller 1-10.

– Queert tänkande är ifrågasättande av det som är normativt genom att närma sig ämnen och förhållningssätt från ett annat håll, uppifrån, nerifrån och från sidan, säger Louise Wolthers.

Foto: Per Englund

Things Change Anyway innehåller ett urval från författarnas gemensamma arkiv med hundratusentals fotografier. Wolthers personliga essäer skapar en kontext till enstaka bilder med både en bredare fotohistoria och med genus- queer- trans-teori. Cobles teckningar ger en inblick i hens erfarenheter – från depression och livet under covid, till att sättas på paus av det svenska vårdsystemet, att förändras på olika sätt och att återta handlingskraft. Precis som titeln avslöjar handlar Things Change Anyway om just förändring.

De är nominerade till Svenska Fotobokspriset 2024

Kvinnohistoria, queert tänkande och tillbakablickar i både ljus och mörker är delar av innehållet i de fem nominerade böckerna till Svenska Fotobokspriset 2024. Läs om dem här.