Avtal

Att ha tydliga avtal med kunder och bildköpare är A och O. Skriftliga avtal är alltid att föredra och du minskar dessutom risken för missförstånd om vad uppdraget eller försäljningen gäller.

Olika former av avtal
En bindande överenskommelse kan komma till stånd på olika sätt. Huvudregeln är att det ska finnas ett erbjudande om att göra något, ”anbud”, och ett svar som överensstämmer med erbjudandet, ”accept”. Det skriftliga avtalet är viktigt främst som bevis om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter – det visar att parterna har en överenskommelse och vad denna överenskommelse går ut på. Rubriceringen på ett skriftligt avtal är oviktig, det måste alltså inte heta ”avtal”. En offert kan alltså fungera utmärkt som avtalshandling, förutsatt att motparten accepterar den.

Färdiga mallar
Utan avtal är det svårt att ha koll på rättigheter och skyldigheter. Du kan också riskera onödiga kostnader och tvister om man saknar avtal. Avtal kan ingås på flera sätt: muntligt, digitalt skriftligt (e-post) eller fysiskt skriftligt (papper). Ett skriftligt avtal är alltid att föredra. Tänk på att en skriftlig offert kan fungera utmärkt som avtalshandling, förutsatt att motparten accepterar den utan ändringar. Hänvisa gärna till våra Allmänna villkor redan i offerten för att vara tydlig med vad som gäller vid avbeställning, otillåten användning osv.

Som medlem i SFF har du tillgång till mallar för bland annat uppdragsavtal, avtal om arkivbilder, offert och faktura, samtycke vid skolfotografering, och en rad andra områden som kan komma på fråga inom fotografisk yrkesverksamhet.

Uppdragsgivarens avtal
Vissa uppdragsgivare använder sig vanligtvis av mer eller mindre standardiserade avtal. Om uppdragsgivaren önskar använda sina egna, se till att du förstår det och att det stämmer med vad ni kommit överens om. Ta gärna hjälp av vår juridiska rådgivning.  

Ange arbete och användning
Tänk på att det är viktigt att även längre fram i tiden kunna bedöma skäligheten av avtalet. Därför är det bra om det i avtalet framgår vilken typ av verksamhet uppdragsgivare bedriver och i vilka sammanhang bilderna kommer att användas.

Säkerställ att nyttjandet stämmer med vad du kommit överens om med kunden samt att det inte har lagts till något arbete som du inte räknat in i ditt arvode. För ett bredare nyttjande eller ett tilläggsarbete ska du ha extra betalt. Se också till att avtalet reglerar vad som gäller om kunden ställer in uppdraget.

Om kunden inte vill skriva ett avtal kan du skriva ned vad ni har kommit överens om och mejla över det, alternativt använda dig av den offert du lämnat till kunden. Be kunden att skriftligen bekräfta eller återkomma om det är någonting som inte stämmer. Gör det innan samarbetet börjar.

Påbörja inte ett arbete eller leverans av befintliga bilder förrän du erhållit ett undertecknat avtal eller skriftlig accept på din offert. Har du frågor om avtal kan du kontakta vår juridiska rådgivning och som medlem kan du även få hjälp med avtalsfrågor genom Företagarnas juridiska rådgivning

Företagarguiden

Tillbaka till Företagarguidens första sida. Läs mer

Här hittar du alla SFF:s avtalsmallar. Läs mer
Föreläsning om att skriva avtal. Läs mer
Att tänka på gällande avtal. Läs mer
Företagarnas handbok ”Konsten att få betalt” om vad som händer vid avtalsbrott. Läs mer

Illustration: Madelen Lindgren