abcdefefhsi
Redaktionellt | 1 Febr 2024 | Jenny Morelli

X60-x84: avsiktlig självdestruktiv handling

Fotografen David Lundmark har skapat en utställning och bok om alla som berörs när någon tar sitt liv: anhöriga, vänner och yrkespersoner.

X60-x84: avsiktlig självdestruktiv handling

Foto: David Lundmark

För ett par år sedan tog en av David Lundmarks nära släktingar sitt liv. Händelsen väckte många motstridiga känslor: djup sorg, skuldkänslor och ibland ilska.

”Händelsen är som när någon kastat sten i vattnet. Det kaotiska stänket när stenen träffar ytan, sedan ringarna på vattnet som breder ut sig och blir allt glesare. Många människor är berörda, involverade och påverkade. Självmordet synliggjorde trådarna i samhällsväven som binder oss samman, och mitt i sorgen kände jag ett starkt behov av att berätta om det som hänt, att fotografera och intervjua människor som på ett eller annat sätt kommit i kontakt med självmord.”

För att klassificera dödsfall används det internationella sjukdomsklassifikationssystemet (ICD). Är suicidavsikten uppenbar används diagnoskoderna X60-X84 för avsiktlig självdestruktiv handling.

Just nu visas utställningen X60-X84 på Arbetets Museum i Norrköping. Boken med samma namn ges ut av Journal Förlag med efterord av journalisten och DN-skribenten Erik Ohlsson.

Foto: Självporträtt

Namn: David Lundmark
Arbetar: Fotograf och skribent på Dagens Arbete
Mer om David Lundmark: Dagens Arbete

Foto: David Lundmark

Läs mer på Arbetets Museum

Läs mer om boken på Journal