Förbundsnytt | 27 Mars 2020 | SFF

A-kassan öppnas för fler

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har i dag meddelat att a-kassan öppnas för fler egenföretagare och att möjligheten att förklara sitt företag vilande utvidgas under coronakrisen.

Svenska Fotografers Förbund har genom vårt kulturpolitiska samarbete med KLYS efterfrågat just detta förslag.

– Det här en av pusselbitarna i paketet vi föreslog. Det här innebär att många fotografer och andra aktörer i vår bransch får ökade möjligheter att vilandeförklara företaget och få a-kassa, det som kvarstår att få svar på är vilken typ av verksamhet en kan bedriva när företaget är vilande, en viktig fråga för oss som vi inom närtid kommer att få svar på, säger Åsa Anesäter, verksamhetsledare på Svenska Fotografers Förbund. Läs mer