Förbundsnytt | 5 Okt 2018 | SFF

Dagens Nyheter vann över Skyttedal

Domen mellan Sara Skyttedal och DN har kommit.  Domstolen dömer till förmån för Dagens Nyheter.

Följden av domen i målet Skyttedal och DN (5/10) är att offentliggjorda bilder (på t.ex. en fotografs hemsida) i samband med s.k. dagshändelser nu kan publiceras utan fotografens medgivande. Utan att ersätta fotografen och utan att namnge fotografen. Detta är en beklaglig inskränkning i fotografers rättigheter anser SFF.  Skyttedal stämde DN för att de publicerat bilder från hennes Facebook utan tillstånd. Domstolen dömer till förmån för DN, d.v.s. DN får rätten att publicera bilderna utan tillstånd och utan att namnge fotografen.

Domen är principiellt viktig för fotografer och det var därför SFF valde att stödja ekonomiskt. Upphovsrätten som säger att rätten att bli namngiven och rätten att bli tillfrågad och få betalt när ens bilder används är av grundläggande betydelse för fotografer. Det var denna fråga som var viktig för SFF, den vi stred för men som vi nu har förlorat.