Förbundsnytt | 5 Maj 2021 | SFF

Företagare med a-kassa får marknadsföra sig

Regeringen har beslutat om att tillfälligt låta företagare  vidta marknadsföringsåtgärder med bibehållen arbetslöshetsersättning. Syftet är att företagare ska kunna återuppta verksamheten snabbare efter pandemin. -Ett mycket välkommet förslag, säger SFFs verksamhetsledare Åsa Anesäter.

-Det här är ett glädjande besked. En av SFFs viktigaste frågor gällande A-kassan har länge varit att en fotograf måste få ha aktiva kundkontakter och marknadsföra sitt företag vid vilandeförklaring av företaget, annars kommer A-kassa inte blir relevant för våra yrkesgrupper. Förslaget är mycket välkommet, säger Åsa Anesäter.

I lagen om arbetslöshetsförsäkring finns särskilda regler för företagares arbetslöshet. Enligt huvudregeln måste företagare upphöra med sin näringsverksamhet helt eller lägga företaget vilande för att kunna få arbetslöshetsersättning. Regeringen har nu alltså beslutat om en tillfällig sändring som innebär att en företagare med bibehållen arbetslöshetsersättning kan vidta marknadsföringsåtgärder genom exempelvis kund- eller leverantörskontakter eller uppdateringar av webbplatser eller sociala medier. Detta får göras om åtgärderna endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2021. Bestämmelsen kommer att upphöra att gälla den 31 december 2021.

 

Läs mer: Om förslaget till ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag

Läs mer: Tillåtet med vissa åtgärder för arbetslösa företagare

Läs mer: Lättnader i a-kassan för företagare förlängs