Förbundsnytt | 16 Juni 2020 | SFF

Ny utredning om A-kassan

Förra veckan berättade vi att regeringen fattat nya beslut om regler för A-kassan.

Ny utredning om A-kassan

De nya besluten innebär att det från och med den 1 juli kommer att vara möjligt att ha hemsida och sociala medier aktiva under tiden som företaget är vilande samt att det blir möjligt att ha vårdande kundkontakter under vilandetiden. Dessa åtgärder har regeringen tagit fram för att det ska bli lättare för företagare att överleva pandemin.

Sedan 2018, oavsett Corona-pandemin, har det pågått en utredning av arbetslöshetsförsäkringen. Anledningen till detta är att trygghetssystemen och arbetslöshetsförsäkringen inte hängt med i förändringarna i samhället. Idag har arbetsmarknadsminister Eva Nordmark hållit en pressträff med anledning av den nya utredningen. SFFs medlemmar hamnar ofta utanför trygghetssystemen och har via KLYS jobbat länge för att små företag inom kulturbranschen ska inkluderas i arbetslöshetsförsäkrings-systemet.

– De flesta av våra medlemmar består av småföretagare med aktiebolag eller enskild näringsverksamhet, grupper som ofta faller utanför arbetslöshetsförsäkringen. Vi förväntar oss att utredningen lägger fram förslag som kommer att göra det enklare för våra grupper att få A-kassa, säger Jonas Berg, vice ordförande i Svenska Fotografers Förbund.

Det nya förlaget föreslår att inkomst ska styra vem som får ersättning, varje intjänad krona lägger grund till rätt för arbetslöshetsförsäkring. Idag måste man kunna bevisa exakt hur många timmar man arbetat, detta är ett system som är komplicerat för många småföretagare inom kulturbranschen.

– Vi ser fram emot att analysera utredningen på närmare 1 000 sidor för att sedan lämna in ett remissvar där våra medlemmars intressen tillvaratas. Det som är mycket positivt är att arbetsmarknadsministern Eva Nordmark säger att de tillfälliga förändringar som gjorts i och med pandemin, är förändringar som ska ligga kvar även efter pandemin eftersom det har visat sig att de behövs säger Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund.

Vi återkommer inom kort med en mer grundläggande analys av utredningens förslag. Håll utkik här på hemsidan.