Förbundsnytt | 12 Juni 2020 | SFF

Tillåtet med aktiv hemsida under vilandeförklaring av företaget

Regeringen har beslutat om en ändring i reglerna om A-kassa. Ändringen innebär att en företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder, såsom aktiv hemsida och kundkontakter, vidtas i näringsverksamheten. Syftet med beslutet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Tillåtet med aktiv hemsida under vilandeförklaring av företaget

SFFs verksamhetsledare Åsa Anesäter. Foto: Niklas Alexandersson

Tre snabba frågor till verksamhetsledare Åsa Anesäter om de nya besluten:

Vad gäller för hemsidor enligt detta nya beslut?
Jo, nu har regeringen beslutat att det ska vara möjligt för ett företag att ha hemsida och sociala medier igång under vilandeförklaringen av företaget, det ska också vara möjligt att uppdatera hemsidor och sociala medier under denna tid. 

Kommer det vara möjligt att ta uppdrag under tiden företaget är vilande?
Nej, det kommer inte vara möjligt att ta uppdrag men upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt kommer att vara möjlig.

Vad mer är beslutat som kan vara intressant för SFFs medlemmar?
Det som är bra att veta är att regeringen redan tidigare under våren införde en utökad möjlighet att lägga företaget vilande. Vanligtvis behöver det gå minst fem år från att en verksamhet återupptas från ett uppehåll till att arbetslöshetsersättning kan beviljas igen för en företagare. Femårsregeln gäller inte för uppehåll i verksamheter som görs under 2020 vilket gör att det är lättare att gå in och ut i en A-kassa.

Det kan tilläggas att dessa frågor varit prioriterade och arbetats med hårt inom KLYS under många år och att det är glädjande att dessa ändringar nu kommer. Besluten föreslås gälla från den 1 juli 2020 tom den 1 januari 2021. Vår förhoppning är dock att de ändringar som nu görs även kommer att gälla efter pandemin.

Här kan du läsa vad KLYS skrivit tidigare i frågan:
KLYS förslag till bättre social trygghet för frilansare
KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring
“Ge kulturskaparna trygghet”

Mer om regeringens förordningsändring tar du del av här