Förbundsnytt | 19 Jan 2022 | SFF

Sex fotografer får Kavalla-stipendium 2022

Att få tid att arbeta med sitt eget, att uppleva staden Kavalla och att fokusera på framtida projekt. Det finns flera skäl att söka stipendier. Sex fotografer får åka till Kavalla Grekland 2022. Foto: Christina Ottosson Öygarden.

Sex fotografer får Kavalla-stipendium 2022

Dödsbo, Fotograf Christina Ottosson Öygarden

De sex är: Christina Ottosson Öygarden, Lars Forsstedt, Mikael Cronwall, Jenny Rova, Kenny Bengtsson och Lena Koller.  

Lena Koller har hört talas om att det finns övergivna hus i Kavalla och vill fortsätta sitt utforskande av förfall och den mystik som är förknippad med det.

Mikael Cronwall ska använda tiden för att förbereda en bok och en utställning med arbetnamnet ”Det svenska monumentet”.

Christina Ottosson Öygarden vill till Kavalla för att arbeta med sin kommande fotobok ”Dödsbo”.

Lars Forsstedt vill kunna färdigställa sitt bokprojekt ”Sense of nature”.

Jenny Rova vill hämta nya krafter och arbeta med en dummy till sin nya fotobok.

Kenny Bengtsson sökte stipendium för att kunna arbeta sammanhängande med ett textmaterial kring sitt pågående arbete ”Biskopsgården”.

Kavalla-stipendier går att söka en gång per år, och det är öppet för alla bokproducerande fotografer att söka. Jury är Fotoförfattarnas styrelse. Nästa ansökan är hösten 2022. Läs mer

Bli medlem i Svenska Fotografers Förbund

Vi delar årligen ut en rad stipendier, och mer information hittar du här. Foto: Maja Kristin Nylander (Kavalla-stipendiat 2021)