Remissvar | 8 Okt 2020 | SFF

Remissvar gällande omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

SFF har idag skickat in remissvar med synpunkter på promemorian om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

 

Remissvar gällande omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Foto: Åsa Anesäter

SFF föreslår bland annat ett enklare och mer rättvist system där referensperioden skulle utgöras av snittomsättningen per månad utslaget på den totala omsättningen föregående år. Stödperioden mars-juli bör redan nu förlängas till augusti-september 2020, eftersom vi kan konstatera att pandemin påverkat enskilda firmor även under dessa månader.

– Vi har jobbat hårt med stöd till enskilda näringsidkare sedan i mars, detta har varit en av våra viktigaste frågor. När det äntligen kommer ett stöd till de enskilda näringsidkarna riskerar våra grupper att missgynnas av förslaget. Tittar vi t ex på juli månad kan det vara bästa omsättningen för en bröllopsfotograf medan en fotograf som jobbar mot kommersiella kunder kan mycket låg omsättning, eller ingen alls under sommaren. Att ha en beräkning av stöd utifrån dessa månader gör att stödet blir orättvist, säger Paulina Holmgren, förbundsordförande Svenska Fotografers Förbund.

Läs tidigare artiklar här: 
7 Okt 2020: Krisstöd till enskilda firmor måste bli mer träffsäkert
5 Okt 2020: Vad händer med stödet till enskilda näringsidkare?