Förbundsnytt | 7 Okt 2020 | SFF

Krisstöd till enskilda firmor måste bli mer träffsäkert

Frilansare med enskild firma är den grupp som hittills fallit utanför alla de krispaket som presenterats av regeringen. Den 9 september presenterade regeringen ett nytt särskilt riktat stöd till enskilda näringsidkare.

SFF driver frågan om krisstöd genom KLYS som nu har svarat på remissen. Även detta stöd misslyckas med att fånga upp de mest behövande på arbetsmarknaden – yrkesverksamma med enskild firma anser KLYS.
– Det är bra att vi äntligen har ett förslag till särskilt stöd för enskilda näringsidkare på plats, även om det kom alldeles för sent. Men nu vill det till att det också blir träffsäkert, så att det når fram till alla de enskilda firmor som hittills inte har fått stöd i någon form under krisen, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här
Tidigare artiklar i ämnet hittar du här