Förbundsnytt | 11 Maj 2020 | SFF

SNI-koder och hyreslättnader, vad gäller för fotoverksamhet?

Hur fungerar det med hyreslättnader för fotoverksamheter? Här svarar Svenska Fotografers Förbunds förbundsjurister på vanliga frågor.

SNI-koder och hyreslättnader, vad gäller för fotoverksamhet? Foto: Jenny Gustafsson

SFFs förbundsjurister Thomas Riesler och Malin Edin. Foto: Jenny Gustafsson

Jag är verksam inom fotografkonstnärsverksamhet, men har inte registrerat SNI-kod 90030. Kan min hyresvärd söka stöd ändå?
Ja, det går bra för hyresvärdar att söka stöd även om du som hyresgäst inte är registrerad på ”rätt” SNI-kod. Det som avgör är att du rent faktiskt är verksam i någon av de branscher som uppräknas. Länsstyrelsen kan därefter begära att din verksamhet styrks eller intygas på annat sätt.

Vad händer om jag ändrar min SNI-registrering under perioden 1 april-30 juni 2020?
Det som avgör är vilken verksamhet som rent faktiskt bedrivits av dig som hyresgäst. Vid nyregistreringar av SNI-koder under den aktuella perioden kan länsstyrelsen begära in ytterligare uppgifter och/eller handlingar som styrker vilken verksamhet du har bedrivit.

Vad gäller om jag som hyresgäst har registrerat mig även under andra SNI-koder än de som anges i förordningen?
Det utgör inget hinder att du som hyresgäst är registrerad även under andra SNI-koder än de som är angivna i förordningen. Stödet beviljas inte i förhållande till antal koder. Det som avgör är att du varit verksam i en eller flera av de uppräknade branscherna.

Vid vilket datum måste jag som hyresgäst senast ha registrerat mig i någon av de branscher som omfattas av stödet?
För att stödet ska utgå måste du som hyresgäst under perioden 1 april-30 juni ha varit verksam inom någon av de branscher som omfattas av stödet. Det finns inget krav på att hyresgäst ska ha varit registrerad ett visst datum.

Kan stöd beviljas om min hyresvärd är en bostadsrättsförening som hyr ut en lokal till mig?
Ja, bostadsrättsföreningar skulle enligt Boverket kunna omfattas av stödet. Detta under förutsättning att du som hyresgäst är verksam i någon av de branscher som omfattas av stöd under perioden, och att övriga villkor för stödet är uppfyllda.

Vad omfattas egentligen av SNI-kod 90030?
Här kan du läsa SCB:s information om SNI-kod 90030,

Vad gör jag om min hyresvärd inte vill använda sig av möjligheten att få hyresstöd?
Att söka hyresstöd är en rättighet som hyresvärden har att ta ställning till om denne vill utnyttja eller ej. Det är alltså inte obligatoriskt för hyresvärden att utnyttja denna möjlighet. SFF hoppas förstås att så många hyresvärdar som möjligt ska använda sig av denna möjlighet.

Vilka SNI-koder omfattas av förordningen?
Enligt den nya förordningen om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran är det följande SNI-koder som omfattas:

1. 451, 454, 472–477, 478, 551–553, 559, 561–563, eller
2. 45.320, 47.191, 47.199, 59.140, 79.110, 79.120, 79.900, 82.300, 86.230, 86.904–86.905, 90.010, 90.020, 90.030, 90.040, 91.020, 91.040, 93.119–93.120, 93.130, 93.210, 93.290, 95.110, 95.120, 95.210, 95.220, 95.230, 95.240, 95.250, 95.290, 96.021–96.022, 96.040 och 96.090.