Förbundsnytt | 30 Okt 2020 | SFF

Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare svarar på A-kasseutredningen

Idag skickar Svenska Fotografers Förbund (SFF) och Svenska Tecknare (ST) in sitt gemensamma yttrande på förslag till ny arbetslöshetsförsäkring. – En företagare måste kunna ha aktiva kundkontakter och marknadsföra sitt företag även när det är vilande, betonar SFF och ST i sitt svar till Arbetsmarknadsdepartementet.

Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare svarar på A-kasseutredningen Josefine Engström, foto: Eva Edsjö. Åsa Anesäter, foto: Robert Blombäck.

Josefine Engström, foto: Eva Edsjö. Åsa Anesäter, foto: Robert Blombäck.

Idag skickar  Svenska Fotografers Förbund (SFF) och Svenska Tecknare (ST) in sitt gemensamma yttrande på förslag till ny arbetslöshetsförsäkring. – En företagare måste kunna ha aktiva kundkontakter och marknadsföra sitt företag även när det är vilande, betonar SFF och ST i sitt svar till arbetsmarknadsdepartementet.

– Utredningen tar vissa steg i rätt riktning men för företagare och enskilda näringsidkare är förslaget tyvärr ej tillräckligt träffsäkert, säger Josefine Engström, ordförande, Svenska Tecknare och Åsa Anesäter, verksamhetsledare på Svenska Fotografers Förbund.

Utredningen Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37) föreslår ett helt nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen och syftar till att nå fler på arbetsmarknaden som idag inte kan kvalificera sig till a-kassa. Men när det gäller företagare är förslagen alltså inte alls tillräckliga.

– I vårt yttrande betonar vi särskilt att regelverket kring vilandeförklaring av företag måste ändras, säger Åsa Anesäter (SFF) och Svenska Tecknares Josefine Engström fortsätter – För en hållbar utveckling och en modern arbetsmarknad måste en företagare få ha aktiva kundkontakter och marknadsföra sitt företag även när det är vilande.

Förutom att genom vår samarbetsorganisation KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) lämna svar på a-kasseutredningen lämnar nu Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund in ett eget svar. Detta för att ytterligare tydliggöra delar som är helt avgörande för våra yrkesgrupper som till avgörande del består av enskilda näringsidkare.

Sammanfattningsvis vill Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund i yttrande över SOU 2020:37 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen föreslå följande:

  • Att regelverket kring a-kassan utformas på ett sätt att du som egenföretagare kan vilandeförklara ditt företag när en kris uppstår trots eventuell vilandeförklaring tidigare.
  • Att regelverket kring vilandeförklaring tillåter marknadsföring och kundkontakter i syfte att återuppta verksamheten.

Ta del av SFFs och STs yttrande i sin helhet här.
Ta del av KLYS yttrande i sin helhet här.