Förbundsnytt | 5 April 2018

Troy Enekvist får stipendium från SFF

Troy Enekvist får ett av SFFs rese- och utbildningsstipendium 2018.

Troy Enekvist får stipendium från SFF Troy Enekvist

Juryns motivering: SFFs rese- och utbildningsstipendium går till Troy Enekvist för hans arbete med Rohingyaflyktingars situation i Bangladesh, dit de har flytt från Burma. När det ofattbara, det som är ett ohållbart undantagstillstånd, permanentas och blir till en fasansfull vardag, sker något med oss som Troy Enekvists bilder vänder sig emot – vi glömmer bort, förtränger, katastroferna blir osynliga. Genom att idogt fortsätta med sina resor till flyktinglägren och dokumentera flyktingarnas liv som pågår där utan något större hopp på förbättring gör Troy just det som är dokumentärfotografins kärna: att bära vittnesbörd, att genom att göra det osynliga synligt så ett frö till hopp och förändring.

Juryn består av styrelsen för Svenska Fotografers Förbund. 

Varje år delar SFF ut ett antal stipendier för resor och utbildning, vistelse i Kavalla, Grekland och i Grez sur Loing, Frankrike.