Förbundsnytt | 23 April 2020 | SFF

Upprop: Lätta upp reglerna för oss med enskild firma

Fotografer, musiker, konstnärer, filmare med flera planerar ett upprop riktat direkt till regeringen. ”Vi med enskild firma är bakbundna. Låt oss få fakturera enstaka jobb, fortsätta ha kontakt med våra kunder och marknadsföra oss”, skriver initiativtagarna.

Upprop: Lätta upp reglerna för oss med enskild firma

-Uppropet ligger helt i linje med de krav vi driver tillsammans med KLYS. Mer än hälften av våra medlemmar driver enskild firma och de är precis lika drabbade av corona-krisen som de med aktiebolag. I Sverige finns runt 600 000 enskilda näringsidkare och de lämnas fortfarande utanför. De får minst stöd av alla, säger Paulina Holmgren, ordförande SFF.

Enskilda näringsidkare faller alltså mellan stolarna i nuvarande a-kassesystem, inte bara under rådande coronakris, utan det är ett problem som länge hört till frilansarens vardag. Reglerna för arbetslöshetsersättning i Sverige är dåligt anpassade för dagens arbetsmarknad med många enskilda firmor.

Kärnfrågorna i uppropet som initierats av musikerna Rita Saxmark och Linnéa Sallay är följande.
– Enskilda näringsidkare ska kunna tillämpa systemet med korttidsarbete.
– Enskilda näringsidkare ska kunna bedriva viss verksamhet under en vilandeperiod och ändå få a-kassa, som t ex att kunna ta enstaka uppdrag på faktura, hålla kontakt med kunder samt marknadsföra sig.
– Regeringen bör lösa denna problematik såväl kortsiktigt under coronakrisen, men också långsiktigt efter coronakrisen inom ramen för arbetet med nya a-kasseregler.

Obs! Sista dag för underskrift är fredag 1 maj.

Skriv på här nedan i fall du vill visa ditt stöd! Alla som håller med kan skriva under.