abcdefefhsi
Förbundsnytt | 18 April 2016

Utökat rättsskydd

Gefvert erbjuder SFF-medlemmar utökat rättsskydd som är helt unikt.

Utökat rättsskydd Foto: Elna Svedberg

För den fotograf som har en SFF-Företagsförsäkring via Gefvert AB utökas rättsskyddet till att även kunna gälla så kallade ”Småmål” (2018: tvistevärde < 22 750kr) vilka normalt sett är undantagna. En förutsättning är att man först vänt sig till förbundsjuristen och uttömt den hjälp som han kan ge. Därefter kan man, med SFF:s godkännande, utnyttja det utökade skyddet.

Man betalar själv 50 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr. Högsta ersättning är 10 000 kr per gång,  20 000 kr per år. Detta skydd är unikt för medlemmar i SFF.

Länk till SFFs sida hos Gefvert.