Medlem | 24 April 2020 | SFF

Stipendieansökan stängd

Nu är ansökan till årets stipendier stängd. Foto: Caroline Jensen, stipendiat i Kavalla 2019.

Stipendieansökan stängd

Foto: Caroline Jensen. En av SFFs stipendiater 2019

Svenska Fotografers Förbund delar årligen ut ett flertal stipendier. Genom IR-ersättningen verkar SFF också för att fotografer ska ersättas då deras verk fotokopieras. Förbundet är också en del av Författarfonden som fördelar stipendier ur biblioteksersättningen. Här kan du läsa mer om våra andra stipendier och medlemsförmåner. Läs mer