Redaktionellt | 8 Sept 2020 | Stefan Ohlsson

Ur arkiven: Fotografi på Internet (1995)

World Wide Web:  “En viktig kommunikationsväg eller en gigantisk informationsdjungel för datorfreaks.” Artikel om internet publicerad i Fotografisk tidskrift 1995. Som vanligt en exemplariskt pedagogisk text skriven av F:s legendariske teknikredaktör Stefan Ohlsson (1952-2018)

Ur arkiven: Fotografi på Internet (1995)

Internet är visionen om lättillgänglig kommunikation och information utan avståndsbarriärer. Vad har fotografer för användning av denna digitala innepryl? Fantaster förutspår att Internet blir en lika viktigt kommunikationsväg som TV och tidningar. Skeptiker menar att det bara är en gigantisk informationsdjungel för datorfreaks.

Bäst att avgöra själv. Och det enda som egentligen behövs för att ”surfa på nätet” är en persondator, ett modem och en anslutning.
I princip räcker en mycket enkel persondator, flaskhalsen är modemets överföringshastighet. Hur snabbt modemet transporterar informationen mäts i baud.

De snabbaste standardmodemen har en hastighet på 28 800 baud, och det finns ingen anledning att inte välja ett modem som är långsammare. Dessutom krävs ett abonnemang från en Internetdistributör. Från denne får man den programvara och support som krävs för att man ska kunna koppla upp sig. Det är också till dennes dator man ringer för att kopplas in på nätverket. För att begränsa telefonräkningen är det alltså viktigt att hitta en distributör i sin närhet, helst inom samma riktnummerområde.

Internet möjliggör att man kan kommunicera med alla som är uppkopplade genom att skicka och ta emot elektronisk post, ”e-post”, genom att bifoga dokument till e-posten kan också digitalt lagrad bild- text- och ljudinformation överföras.

Med hjälp av e-post kan man även prenumerera på så kallade ”listor” med olika inriktningar. Inom ämnet fotografi finns det listor som handlar om allt möjligt från digitala fotografin till ädelförfarande. 

Till listan skickar man frågor eller idéer som man vill dryfta. Alla som prenumererar på listan får meddelandet, och snart kommer svaren eller kommentarerna ofta bra och initierade från mycket kunniga personer.

World Wide Web är den del av Internet som växer snabbats. Här kan man läsa text, se på bilder, höra ljud och till och med se kortare filmer. För att öppna WWW-dokument krävs särskilda program. Den populäraste WWW-läsaren heter för närvarande Netscape.

En viktig funktion i WWW är de ”länkar” som kan skapas mellan olika dokument. Genom att klicka på en sådan länk går man vidare till ett nytt dokument. På så sätt kan man söka runt i en mängd olika databaser efter relevant information. En rad institutioner och företag publicerar i dag information på Internet.

Även Svenska Fotografers Förbund publicerar WWW-sidor. Genom att söka efter http://www.dds.sics.se/DDS/foto/SFF/index.html kommer SFFs så kallade ”hemsida” fram.

Där finns information om upphovsrättsliga regler, vad som sker inom SFF, med mera. Där finns även länkar mot andra som publicerar intressant fotografisk information.

Utvecklingen går mot att använda Internet som försäljningskanal. Den avgörande frågan att lösa är: Går det att skapa ”cyberdollar” med tillräcklig säkerhet?

Även om ersättningsfrågorna löses kan ju inte bilder, eller andra stora dokument distribueras via Internet. Hastigheten är alltför låg gör att det skulle vara realistiskt. Utvecklingen för att förbättra överföringen sker längs två vägar. Dels nätverk med högre hastighet, dels allt effektivare metoder att komprimera den digitala informationen. Till exempel har Kodak annonserat att de utvecklar en komprimering som bygger på tekniken från programmet Live Picture.

Om problemen med upphovsrätt, betalning och hastighet löses kan Internet bli en ny distributionskanal för bildarkiven.

Ett annat problem är den överväldigande mängden av information som gör att det blir allt svårare att söka och sovra. Därför utvecklas särskilda program för sökning och presentation av relevant information

Stefan Ohlsson, i Fotografisk tidskrift nummer 4 1995.

Fotografisk Tidskrift 50-tal

Vi saknar gamla nummer av F

Med anledning av en kommande historiebok som ska innehålla både SFFs och Fotografisk Tidskrifts historia försöker vi skapa ett komplett bibliotek. Vi saknar Fotografisk Tidskrift från år 1979 och 1993. Har du nummer från dessa år? Maila jenny.morelli@sfoto.se