Förbundsnytt | 21 April 2020 | SFF

"A-kassan värd varenda krona när krisen kommer"

Varför uppmanar SFF sina medlemmar att gå med i a-kassa när nästan alla medlemmar är egenföretagare och inte anställda? SFFs ordförande Paulina Holmgren svarar på frågan.

-Trots att jag varit företagare i så många år har jag alltid varit med i a-kassa. Det är värt varenda krona i trygghet när kriser som denna kommer. För mig kostar det 128 kronor per månad, det är ett skydd och en försäkring om det verkligen skulle gå illa.

-Under corona-krisen beslutade regeringen om att ta bort 5 års regeln och ge lättnader vad gäller arbetad tid och hur länge man varit med i a-kassan, med andra ord har alla med enskild firma möjlighet att lägga sin firma vilande och ta a-kassa under 2020. Vi tyckte det var bra att upplysa om det.

Hela SFFs verksamhet strävar efter att se till att våra medlemmar får del av trygghetssystemen, en viktig del i detta har sedan lång tid tillbaka varit att det ska vara enklare att vilandeförklara sitt företag och att det ska gå att ha viss aktivitet i företaget. Detta för att du som fotograf ska kunna få a-kassa och hålla liv i ditt företag.

Många ser a-kassan som en återvändsgränd eftersom företaget måste vara vilande och de inte kan tacka ja till jobb. Hur tänker SFF där?
-Vi jobbar på att få till en förändring i reglerna så att det ska gå att hålla en viss aktivitet i bolaget även när det är vilande.

Hur jobbar ni konkret med det?
SFF + KLYS driver på för att enskilda näringsidkare ska få vara mer aktiva i sin firma under vilandeperioden när de lyfter a-kassa än vad som är tillåtet idag och har en dialog med arbetsmarknadsdepartementet som är ansvarig i frågan.

I slutet av mars gick ni ut med en extra tydlig uppmaning om att alla skulle gå med i a-kassan- varför det?
-Det var för att man skulle kunna tillgodogöra sig hela mars månad och snabbare få tillgång till a-kassans möjligheter redan i juni om krisen håller i sig.

Tidigare artiklar om a-kassan:
a-kassan öppnar för fler

Gå med i a-kassan i dag
Konstnärernas Riksorganisation om villkoren för a-kassa:

Företagarna om a-kassa för företagare