Förbundsnytt | 9 Nov 2020 | SFF

Förlängda stöd till företagare

Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs med tre månader, korttidspermitteringar förlängs ytterligare ett halvår och att företag kan få anstånd med skatteinbetalning i ett år. 20 november kom beskedet att omställningsstödet för aktiebolag och omsättningsstödet för enskilda näringsidkare förlängs till att gälla även under månaderna november och december.

Förlängda stöd till företagare

Foto: SFF

I våras infördes omställningsstödet till företag som drabbats hårt av coronapandemin och stödet gällde till och med juli. Den nya överenskommelsen innebär att företag kan söka stödet även för augusti, september, oktober, november och december 2020.

Stödet riktar sig till företag som tappat minst 50 procent av sin omsättning under de tre månaderna jämfört med samma period 2019. Som mest kommer ett företag att kunna få 30 miljoner kronor.

– Det är väldigt bra att stöden förlängs, vi är mitt i pandemin och våra medlemmar kämpar fortfarande så dessa förlängningar är rimliga. Vi tittar just nu på hur de olika stöden har hjälpt våra medlemmar. Det ser ut som att korttidspermitteringar fungerat bra för de med aktiebolag men däremot är inte omställningsstödet något våra medlemmar blivit hjälpta av, säger Åsa Anesäter, verksamhetsledare Svenska Fotografers Förbund.

Korttidspermitteringar förlängs med ett halvår, till sista juni 2021. Korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Stödet finns tillgängligt sedan den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Stödet förlängs nu till sista juni 2021. Du har inte rätt till stöd om du är ensamföretagare med enskild firma. Du kan dock, om alla andra förutsättningar är uppfyllda, få stöd om du är ägare och enda anställd i någon annan företagsform.

Den nya överenskommelsen innebär också att företag kan få anstånd med skatteinbetalning i ett år. Det handlar till exempel om arbetsgivaravgifter och moms. Redan nu kan företag få anstånd med skatteinbetalningar till mars nästa år. Regeringen föreslår att anståndstiden kan utökas med ytterligare ett år. Företagen måste dock ansöka om det och beviljas förlängning om inte ”särskilda skäl” talar emot det.

Omställningsstöd och omsättningsstöd?
I dagsläget finns två olika stöd med liknande namn, ett omställningsstöd som ska täcka fasta kostnader vilket är det vi skriver om här i texten och ett omsättningsstöd som är ett stöd för förlorad omsättning. Läs mer om alla corona-satsningar här.