Fotoböcker | 30 Dec 2019 | Tommy Arvidson

Nina Korhonen: ”Happy/Brooklyn 1988-93”

Nina Korhonen: ”Happy/Brooklyn 1988-93”

Eftersom jag driver det förlag som ger ut Nina Korhonens bok har jag bett Jenny Lindhe skriva om den.

Redaktör Tommy Arvidson

 

Som ung fotograf i slutet av 90-talet satt jag ofta och bläddrade i Nina Korhonens debutbok ”Minne” (Journal,1997). Tillsammans med Tuija Lindström var hon vid den tiden en inspirationskälla för en hel generation fotografer.

Med ett anspråkslöst anslag tar ”Happy/Brooklyn 1988-93” med oss till åren före, de år då det egenartade ”Korhonska” bildspråket var i danande. Även om det vid en första anblick ser olikt ut, är de myllrande promenaderna vid Coney Island dokumenterade med samma medmänskliga blick och särskilda bildutsnitt som i debutboken.

Curator Jenny Lindhe

Fotografi: Nina Korhonen
Text Nina Korhonen
Formgivning: Nina Korhonen och Patric Leo
Förlag: Tira Books, 2019.

Läs mer