Förbundsnytt | 6 Nov 2020

Nytt omsättningsstöd även för enskilda näringsidkare

Från och med den 9 november kan enskilda näringsidkare börja söka stöd hos Boverket.

Nytt omsättningsstöd även för enskilda näringsidkare Foto på Paulina Holmgren: Cliff Warg

För att komma ifråga ska företagaren ha haft en årsomsättning på minst 200 000 kronor. Tappet under mars och april i år ska ha varit minst 30 procent, under maj 40 procent samt för juni och juli 50 procent. Det ska vara klart kopplat till coronapandemin.

SFF har genom remissvar föreslagit bland annat ett enklare och mer rättvist system där referensperioden skulle utgöras av snittomsättningen per månad utslaget på den totala omsättningen föregående år. Stödperioden mars-juli bör redan nu förlängas till augusti-september 2020, eftersom vi kan konstatera att pandemin påverkat enskilda firmor även under dessa månader. Även Tillväxtverket påpekade att det redan nu borde övervägas att ha en längre stödperiod.

– Vi har jobbat hårt med stöd till enskilda näringsidkare sedan i mars, detta har varit en av våra viktigaste frågor. Vi ska nu gå igenom förslaget men kan redan idag säga att även höstens månader bör omfattas av stödet vilket de inte gör idag, säger Paulina Holmgren, förbundsordförande Svenska Fotografers Förbund.

Genom KLYS har SFF även fört fram att kravet på årsomsättning är på en nivå som många inte kommer upp i och därför inte kommer att kunna få stöd.

Läs om regeringens förslag om stöd till enskilda näringsidkare här.
Läs om SFFs remissvar gällande omsättningsstöd till enskilda näringsidkare här.

Läs tidigare artiklar här: 
7 Okt 2020: Krisstöd till enskilda firmor måste bli mer träffsäkert
5 Okt 2020: Vad händer med stödet till enskilda näringsidkare?