Förbundsnytt | 13 April 2022

Vi tar vårt fotohistoriska ansvar 

Serien med fotohistoriska texter skrivna av fotohistoriker Björn Axel Johansson är en del av ett långsiktigt arbete förbundet bedriver.

 

För oss i förbundet handlar det om att ta ett konkret ansvar för fotohistorien och gräva där vi själva står, det vill säga i våra egna arkiv. Tack vare flytten hösten 2021 kunde vi inventera vårt eget rika historiska material och senare i vår hoppas vi få klartecken från Riksantikvarieämbetet att få möjlighet att anställa en professionell arkivarie för att gå igenom allt som tidigare stått i källaren. Riksarkivet har ställt sig positiva att ta emot våra handlingar men först måste allt märkas upp och sorteras. Vi är väldigt glada att Björn Axel Johansson vill arbeta med oss och han har fått fria tyglar att själv publicera fotohistoriska artiklar på vår webbplats under den nya kategorin fotohistoria. 

Känns bra att dra vårt strå till stacken! 

Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Angelica Månsson- Gerde, verksamhetsledare SFF 

Här finns tidigare artiklar i ämnet kring den nationella ansvarsfrågan.
Vem tar ansvar för livsverken?
Katastrofalt att fotografin inte har någon hemvist

Och här hittar du Björn Axels fem första artiklar om Fotografisk Tidskrifts allra första år. Läs mer

Fotografisk Tidskrifts första år.

Nu drar Svenska Fotografers Förbund igång serien om sin och Fotografisk Tidskrifts tidiga historia. Artiklarna skrivs av fotohistoriker Björn Axel Johansson. För SFF handlar det om att ta ett konkret ansvar för fotohistorien och gräva där vi själva står, det vill säga i våra egna arkiv.

Fotografisk Tidskrift 15 februari 1895. Chefredaktören Albin Roosvals svåger Gottfrid Kallstenius svarade för skriftens nya formgivning eller – som det hette – utstyrsel. 

Läs mer