Fotohistoria | 13 April 2022 | Björn Axel Johansson

SFF och svensk fotohistoria

Nu drar Svenska Fotografers Förbund igång serien om sin och Fotografisk Tidskrifts egen historia. Författare är fotohistoriker Björn Axel Johansson som kompletterar historiken om Fotografisk Tidskrift som återfinns i Gösta Flemmings stora arbete ”Centennium” från 2007. Foto: Björn Axel Johansson.

SFF och svensk fotohistoria

Foto: Björn Axel Johansson

Det handlar om Fotografisk Tidskrifts allra första år. Björn Axel Johansson har skrivit fem kapitel om grundaren och redaktören Albin Roosval (1860-1943) och hans verksamhet. De fem delarna baseras på de tidigaste årgångarna av tidskriften, SFF:s historiska arkiv liksom annonser och redaktionellt material i dåtida dagstidningar. Personliga uppgifter om Albin Roosval och hans familj har hämtats från kyrkoarkiven i Kalmar, Malmö och Stockholm. 


Fotohistoriker Björn Axel Johansson utanför Artillerigatan 6, Fotografisk Tidskrifts första gatuadress i Stockholm år 1888. Vid årskiftet 2021/22 flyttade redaktionen och SFF:s kansli till samma adress.

Författarpresentation
Björn Axel Johansson har tidigare publicerat en rad fotohistoriska arbeten, bland annat ”De första fotograferna” (2005), ”Stora boken om familjebilder” (2010), ”Resan till Egypten/Drottning Victorias fotografiska liv” (2012) och ”Att se världen/Svensk fotografi under 175 år” (2017). Han har varit verksam som fotohistorisk rådgivare vid Bernadottebiblioteket på Stockholms slott, hos fotograf Lennart Nilsson och på Tekniska museet samt bidragit med förord och större artiklar i olika publikationer, framträtt i radio och TV och hållit ett stort antal föredrag. Under sitt yrkesliv var han bl.a. verksam med medieutbildning och inom en rad olika medieformer. Som journalist inom press, radio och TV inriktad på nyhetsjournalistik samt dokumentärfilm för bl.a. Sveriges Television, BBC och National Geographic. På senare år ämnessakkunnig på Utbildningsdepartementet, sakkunnig på Kungl. Myntkabinettet och informationschef vid Statens historiska museum.

_________________________________________________________________


Under redaktion av Gösta Flemming, Fotografisk Tidskrifts dåvarande redaktör, publicerade Svenska Fotografers Förbund 2007 ”Centennium” som omfattade åren 1895-1974.
_________________________________________________________________


I SFF:s arkiv finns bland mycket annat en detaljerad redogörelse för förbundets utveckling under de första årtiondena.
_________________________________________________________________
Del 1. Albin Roosvals väg till ett framgångsrikt redaktörskap. Läs mer
Del 2. Roosval startar Fotografisk Tidskrift och flyttar till Stockholm. Läs mer
Del 3. Fotografisk Tidskrift etableras som språkrör för svensk fotografi. Läs mer
Del 4. Fotografisk Tidskrift och fotoutställningen på Industripalatset 1894. Läs mer
Del 5. Svenska Fotografernas Förbund och Albin Roosvals vidare karriär. Läs mer

Vi tar vårt fotohistoriska ansvar

Serien med fotohistoriska texter skrivna av fotohistoriker Björn Axel Johansson är en del av ett långsiktigt arbete Svenska Fotografers Förbund bedriver. För oss handlar det om att ta ett konkret ansvar för fotohistorien och gräva där vi själva står, det vill säga i våra egna arkiv. Foto: Björn Axel Johansson. Läs mer