Redaktionellt | 10 Dec 2021 | Emil Åkerö

Tankar om en bild: "Den manliga baken passerar algoritmernas censurfilter"

Emil Åkerö skriver om en bild av Erik Lundback och om att den manliga bakdelen slipper censur.

Tankar om en bild:

Foto: Erik Lundback

I strålkastarens sken står en ung man, naken, i en balettpose med ett par balettskor på fötterna. Det blonda håret gör att han påminner om Shane i Netflix-serien Tiny Pretty Things. Shane är en homosexuell balettdansör, på en balettskola – något man kan tänka sig är en öppen miljö men även på balettskolan måste de heterosexuella dansarna hävda sig med sin aggressiva maskulinitet för att inte uppfattas som feminina, fjolliga, veka och svaga. Detta görs på bekostnad av de homosexuella manliga dansarna som får kämpa ännu hårdare i en redan hård miljö där du inte får vara just vek och svag. 

Den manliga balettkroppen är, vilket Shane får erfara, i en ständig balansakt mellan det feminina och det maskulina, det fragila och det starka, det sexuella och det sensuella, det homosociala och det homosexuella. En naken balettkropp är utsatt, bar och utlämnad, vi ser precis allt som går att se i den pose som kroppen tar. Balettkroppen är stark men samtidigt ett verktyg för en koreograf eller fotograf, den är något som formas, koreograferas och fotograferas så att andra kan studera minsta muskel. Det är en kropp formad för ett begär, oavsett om det är estetiskt eller erotiskt.

Mannen står med endast en balanspunkt, med händerna bakåtsträckta, torson lätt lutad bakåt och ansiktet nästan liggande när det tittar upp mot taket. Den fot som inte når golvet är upplyft mot låret. Det är en stark position, men samtidigt sensuell och fragil. Men framför allt gör posen i sig att skinkorna hamnar i fokalpunkten. Det är svårt att undvika, och antagligen fullkomligt avsiktligt. Bilden är hämtat från Erik Lundbacks fotoprojekt Guy, från 2014, som uppvisar den manliga kroppen i mer sensuella rörelser än vad som är gängse.

Bilderna är inte nödvändigtvis sexuella men de gör manskroppen till ett erotiskt objekt. Precis som för motivet på bilden är det en svår balansakt, men när den lyckas blir det en stark bild. Nakenheten kan vara både utlämnande och utjämnande, den gör posen och kroppen mer fokuserad, tydlig men också erotisk och upphetsande utan att för den delen vara sexuell i sig. Men i fokus står inte bara den manliga kroppen, utan även rent bokstavligt rumpan och skinkorna på den slanka modellen och skinkornas erotiska laddning.

Den här bilden är en del av en större diskurs, där den manliga kroppens erotiska värde är villkorat. På plattformar som Instagram, där Erik Lundback också är aktiv, censureras mannens framsida, varje tillstymmelse till fotografisk återgivelse av en mans penis riskerar blockning, precis som en vagina eller ett kvinnobröst.

Den feministiska kritikern Margaret Walters skriver till och med i The Nude Male – A New Perspective att det är ett historiskt fenomen att penisen blir ett bortglömt objekt, av orsaker som censur och rädsla att avslöjas som homosexuell eller uppfattas som det. Detta medan den manliga baken passerar både filter, rädsla och censur. Den ses helt enkelt inte som något sexuellt när den passerar genom en heteronormativ algoritms lins, där mannens begär för kvinnan och penisen som grund för allt sexuellt begär är det centrala. När du som Erik Lundback utforskar manskroppen utifrån andra parametrar blir det fokus på en annan sorts begär. I vår samtid har konton som är fokuserade på bara rumpor blivit en större del av Instagram; kända mäns bakdelar studeras, modeller skickar in sina bilder till allmän beskådan, det görs till och med memes som bygger på homosexuella internskämt som passerar under Instagrams radar. Detta kan pågå så länge det som exponeras är skinkor, inte ett anus som kan trigga fantasier hos betraktare och censurfilter.

De flesta bilder inom den här genren är skapade specifikt för Instagram och saknar ofta konstnärlig verkshöjd, det centrala är det exhibitionistiska och den uppmärksamhet de ger. Men så finns det bilder likt denna, tagen av en fotograf med konstnärlig blick, som fångar den nakna mannens utsatthet som ett estetiskt och sensuellt, snarare än sexuellt, motiv. Ständigt på gränslinjen, tillräckligt naket för att fånga intresset hos betraktarna och tillräckligt osexigt för att passera algoritmernas censur.

Emil Åkerö

Erik Lundback finns på Instagram som @eriklundbackphoto.

Nya numret av Fotografisk Tidskrift

Vi intervjuar Hilde Honerud, Anna Clarén och skriver om Magnum-fotografen Jonas Bendiksens kontroversiella bok. Vi rapporterar från Paris Photo, recenserar böcker, skriver om juridik och teknik och snackar med en säljcoach. Med mera! Foto: Jonas Bendiksen Läs mer