Redaktionellt | 13 Juni 2022 | Jenny Morelli

Malekian ger plats för drömmar

F ställer 5 frågor till Afrang Nordlöf Malekian som nu tar sin master på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Malekian ger plats för drömmar

Foto: Urban Jörén

Vad är det för bilder du visar i installationsverket Listening to images?
Det är vinyl- och kassettomslag som föreställer iranska och arabiska musiker och är tagna ungefär mellan 1950 och 1980. Många av musikerna porträtteras med icke-binära skönhetsideal som har levt kvar i Västasien och Nordafrika och som har rötter i Qajar-dynastin (1789–1925) i Iran.

Icke-binära skönhetsideal? Berätta mer!
2019–2020 bedrev jag ett konstnärligt projekt på Arab Image Foundation i Beirut. Där digitaliserade och dokumenterade jag ett stort antal historiska, handkolorerade porträttfotografier från regionen. De påminde om mitt eget iranska passfoto, ett retuscherat och för mig feminiserat porträtt, taget i Karaj, Iran. Tillsammans med konsthistorikern Nour Helou började jag undersöka detta och hittade rötter i förmoderna iranska porträtt, som kan hittas i kungliga palats, trädgårdar, moskéer och nu i arkiv. Det icke-binära skönhetsidealet fanns alltså redan på 1700- och 1800-talet i Iran. De kom att modifieras under 1900-talet eftersom imperialistiska maktstrukturer från britterna och fransmännen implementerade nya, binära idéer om kön i landet.

Vad betyder musik för dig i ditt skapande och ditt verk?
Strax efter den iranska revolutionen 1979 förbjöd den nya ledaren, Ayatollah Ruhollah Khomeini, musik i landet. Många artister flyttade därmed till Los Angeles där det fanns en iransk musikscen. Där behövde de hitta nya sätt att försörja sig på. Det skedde genom inspelningar eller konserter av genren dāmbuli dimbol, eftersom det var vad folk ville dansa till på fester. Genom hemliga musikbutiker och installering av satellitantenner, hittade musiken tillbaka till Iran.

Och vad handlar din performance om?
Jag iscensätter en iransk dansfest i verket Keeping up with the Iranians tillsammans med skådespelarna Mia Herman, Sepideh Khodarahmi, Edwin Safari och publik. Iransk musik och dans används som en katalysator för att förverkliga drömmar. Dansen görs kollektivt och på så vis förs vi in i en sonisk värld där nya verkligheter kan skapas.

Vad ska du göra nu när studierna är över?
Jag arbetar med ett konstverk i samarbete med Uppsala konstmuseum och med ett treårigt projekt för Grafikens Hus, där ett nytt arkiv ska byggas upp. Dessutom ska jag börja som projektledare på Noncitizen Media. Där arbetar vi främst med att dela filmfärdigheter och distribuering av filmer och berättelser skapade av människor med erfarenhet av flykt och migration.

Jenny Morelli

Namn: Afrang Nordlöf Malekian
Hemsida: afrangnordlofmalekian.com
Instagram: @afrangmalekian
Aktuell: Med en masterexamen från Kungliga Konsthögskolan och utställning på Konstakademien i Stockholm.

Prenumerera på Fotografisk Tidskrift

Vinnare av Publishing Priset 2021. Fotografisk Tidskrift har funnits sedan 1888 men är i högsta grad ett magasin mitt i samtiden. För medlemmar i SFF är den gratis. Här tecknar du en prenumeration. Läs mer